Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on cym.victimandwitnessinformation.org.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys Gadael y dudalen

Ymosodiadau gan derfysgwyr

Beth allwch chi ei wneud os yw’n digwydd i chi

Gall bod yn ddioddefwr ymosodiad gan derfysgwyr fod yn brofiad trawmatig, ac mae’n bosibl y bydd arnoch angen cymorth ar ôl y digwyddiad. Mae cymorth ar gael bob amser i unrhyw un sydd wedi’i effeithio, gan gynnwys y rhai hynny sydd wedi profi profedigaeth, tystion, unigolion sydd wedi’u heffeithio’n gorfforol ac yn emosiynol ac ymatebwyr cyntaf i leoliad yr ymosodiad. Gallwch gael cymorth emosiynol ac ymarferol arbenigol yn syth ar ôl ymosodiad neu ar unrhyw adeg yn ystod eich siwrnai tuag at adferiad.

I siarad â rhywun ar unwaith, ffoniwch linell gymorth rhad ac am ddim 24/7 Cymorth i Ddioddefwyr ar 0808 168 9111 neu ewch i www.victimsupport.org.uk/live-chat.

Darllenwch fwy am gymorth sydd ar gael yn dilyn ymosodiad gan derfysgwyr.

Sefydliadau a all helpu

Mae cymorth ar gael i unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan ymosodiad terfysgol yn y DU neu Ddinasyddion Prydeinig sy’n dychwelyd o ymosodiad tramor. Mae’r Swyddfa Gartref yn ariannu 3 sefydliad fel rhan o lwybr dioddefwyr a goroeswyr er mwyn helpu dioddefwyr a goroeswyr i ymdopi, a dod atynt eu hunain, yn dilyn effaith ymosodiad gan derfysgwyr.

Os hoffech chi neu rywun rydych yn ei adnabod gael y cymorth hwn, ffoniwch linell gymorth rhad ac am ddim 24/7 Cymorth i Ddioddefwyr ar 0808 168 9111 neu ewch i www.victimsupport.org.uk/live-chat

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.