Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on cym.victimandwitnessinformation.org.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys Gadael y dudalen

Dysgu am fathau o droseddau

Mae llawer o wahanol fathau o droseddau. Gallwch gael cyfarwyddyd arbenigol ar y math penodol o drosedd rydych chi wedi cael eich effeithio ganddi, ond nid yw’r rhestr isod yn cynnwys pob math o drosedd.

Os ydych yn berthynas, yn ffrind neu’n ddioddefwr ifanc, mae cyngor wedi’i deilwra ar eich cyfer chi hefyd.

Cam-drin domestig

Deall cam-drin domestig, sut i’w riportio a sut i gael cymorth.

Trais rhywiol ac ymosodiad rhywiol

Darllenwch ein cyfres o ganllawiau ar riportio trais rhywiol neu ymosodiad rhywiol, beth allai ddigwydd nesaf a’r cymorth sydd ar gael.

Aflonyddu a stelcio

Deall aflonyddu, stelcio a’r gorchmynion gwarchod a allai fod ar gael i chi.

Troseddau casineb

Darganfyddwch am droseddau casineb a sut i’w riportio.

Ymosodiadau corfforol neu fygythiadau

Darganfyddwch sut i gael cymorth ar unwaith ar ôl i rywun ymosod arnoch neu eich bygwth, ar ôl riportio ymosodiad neu fygythiad a thrwy gydol eich adferiad.

Ymosodiadau gan derfysgwyr

Deall sut i gael cymorth yn dilyn ymosodiad gan derfysgwyr.

Gwybodaeth ychwanegol

Rwy’n berthynas neu’n ffrind i ddioddefwr

Deall beth i’w ddisgwyl os yw rhywun agos atoch yn ddioddefwr trosedd a sut y gall yr heddlu helpu.

Mae perthynas agos i mi wedi cael ei ladd

Dod o hyd i wybodaeth a chymorth er mwyn ymdopi â cholli perthynas agos.

Rwy’n berson ifanc sydd wedi dioddef trosedd

Deall beth sy’n digwydd ar ôl i chi riportio trosedd fel dioddefwr ifanc.

Rwy’n rhiant i ddioddefwr neu dyst ifanc

Darllenwch sut i gefnogi eich plentyn os oes rhaid iddynt roi tystiolaeth mewn llys.

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.