Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on cym.victimandwitnessinformation.org.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys Gadael y dudalen

Deall proses y llys

Gall mynd i’r llys fod yn brofiad brawychus iawn, a gall proses y llys fod yn anodd i’w deall. P’un a ydych yn ddioddefwr ynteu’n dyst, byddwch yn cael eich cefnogi drwy bob cam o’r broses – cyn, yn ystod ac ar ôl y treial.

Taith dioddefwr drwy’r system cyfiawnder troseddol

Deall gwahanol gamau taith dioddefwr drwy’r system cyfiawnder troseddol.

Taith tyst drwy’r system cyfiawnder troseddol

Deall gwahanol gamau taith tyst drwy’r system cyfiawnder troseddol.

Eich hawliau yn ystod treial mewn llys

Deall eich hawliau fel dioddefwr neu dyst yn ystod treial.

Cael cymorth cyn treial

Cael cymorth ymarferol ac emosiynol gan y Gwasanaeth Tystion.

Paratoi i fynd i’r llys

Cael gwybodaeth ddefnyddiol ar baratoi i fynd i’r llys.

Mynd i’r llys

Darganfod beth fydd yn digwydd ar y diwrnod y byddwch yn mynd i’r llys.

Mesurau arbennig

Deall y cymorth ychwanegol sydd ar gael i dystion bregus a thystion sydd wedi eu brawychu.

Cytuno ar reithfarn a dedfrydu

Dod i wybod beth yw canlyniad achos llys.

Hawlio treuliau

Darganfod sut i hawlio treuliau am fynd i’r llys fel dioddefwr neu dyst.

Ar ôl treial

Darganfod beth fydd yn digwydd ar ôl y treial a’r cymorth parhaus y byddwch yn ei gael.

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.