Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on cym.victimandwitnessinformation.org.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys Gadael y dudalen

Cael cymorth cyn treial

Mae’n naturiol i deimlo’n bryderus neu’n nerfus cyn treial, ond gallwch gael llawer o gymorth ymarferol ac emosiynol gan y Gwasanaeth Tystion. Gallant: 

  • roi cyngor annibynnol, diduedd a chyfrinachol i chi 
  • rhoi gwybod i chi am brosesau a chynllun y llys 
  • trefnu i chi ymweld â’r llys cyn i’r treial ddechrau, fel y byddwch yn gwybod beth i’w ddisgwyl 
  • darparu unrhyw gymorth ymarferol y bydd arnoch ei angen yn y llys  
  • eich helpu i ymdopi ag unrhyw orbryder a achosir gan y llys 

Ni all y Gwasanaeth Tystion roi cyngor cyfreithiol i chi na thrafod manylion penodol y treial. Ond byddant yno ar gyfer unrhyw gymorth y bydd arnoch ei angen drwy gydol y treial. 

I siarad â’r Gwasanaeth Tystion cyn i chi fynd i’r llys, ffoniwch 0300 332 1000 neu llenwch ffurflen atgyfeirio. Dylent gysylltu â chi cyn pen 2 ddiwrnod gwaith. Mae gan y Gwasanaeth Tystion hefyd wirfoddolwyr y gallwch siarad â nhw ar ddiwrnod y treial ym mhob Llys y Goron a llys ynadon yng Nghymru a Lloegr. 

Os ydych yn byw yn Llundain ac yn rhoi tystiolaeth mewn llys yn Llundain, gallwch gael cefnogaeth cyn treial gan Wasanaeth Dioddefwyr a Thystion Llundain drwy ffonio 0808 168 9291.

Beth fydd yn digwydd nesaf

Darganfyddwch fwy am baratoi i fynd i’r llys.

Geirfa

Llys y Goron 

Mae’r llys hwn fel arfer yn ymdrin â’r troseddau mwyaf difrifol. Gan amlaf mae ganddo reithgor a fydd yn penderfynu a yw’r person sydd dan amheuaeth yn euog, a barnwr a fydd yn penderfynu ynglŷn â’r ddedfryd.  

Llys ynadon 

Mae’r llys hwn yn gwrando’r rhan fwyaf o achosion troseddol ac eithrio’r rhai mwyaf difrifol. Gwneir penderfyniadau gan farnwr rhanbarth neu 2 neu dri ynad gwirfoddol. Nid oes rheithgor.  

Gwasanaeth Tystion 

Y bobl yn y llys sy’n rhoi cymorth ymarferol ac emosiynol i dystion. 

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.