Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on cym.victimandwitnessinformation.org.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys Gadael y dudalen

Paratoi i fynd i’r llys

Mae’r Uned Gofal Tystion yn darparu gwybodaeth a chymorth i ddioddefwyr a thystion, a bydd yr heddlu yn dweud wrthych beth yw enw’r uned a fydd yn cael ei phennu ar gyfer eich achos chi. Bydd yr uned yn cysylltu er mwyn:

  • gwneud yn siŵr eich bod yn rhoi eich tystiolaeth orau yn y treial
  • dweud wrthych ble a phryd y caiff y treial ei gynnal 
  • eich helpu i gyrraedd y treial a rhoi tystiolaeth, gan gynnwys trefnu gofal plant neu gludiant 

Os ydych wedi rhoi datganiad, byddwch yn gallu ei weld eto cyn i chi roi tystiolaeth, er mwyn i chi allu cofio beth rydych wedi ei ddweud. 

Os ydych yn berthynas agos i rywun sydd wedi cael ei ladd o ganlyniad i drosedd, gallwch ofyn am gael cyfarfod cyfreithiwr Gwasanaeth Erlyn y Goron a darganfod beth allai ddigwydd yn y treial. Efallai y gallwch ei gyfarfod hefyd os ydych yn mynd i’r llys fel tyst. 

Bydd y canllawiau fideo hyn yn eich helpu i ddeall y broses a beth i’w ddisgwyl wrth baratoi i fynd i lys neu dribiwnlys. Mae cyfieithiadau BSL ar gael hefyd.

Beth fydd yn digwydd nesaf

Darllenwch fwy am fynd i’r llys ar ddiwrnod y treial.

Geirfa

Gwasanaeth Erlyn y Goron 

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron yn cyflwyno achosion troseddol yn y llys ar ôl i’r heddlu ymchwilio iddynt.

Uned Gofal Tystion 

Mae’r Uned Gofal Tystion yn disgrifio swyddogaeth sy’n cael ei harwain gan yr heddlu sy’n darparu gwybodaeth a chymorth i ddioddefwyr a thystion mewn achosion sy’n mynd drwy’r system cyfiawnder troseddol. Mae’n bosibl y bydd gan yr uned hon enw gwahanol yn eich ardal leol chi.

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.