Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on cym.victimandwitnessinformation.org.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys Gadael y dudalen

Diogelwch ar-lein

Os oes angen i chi guddio’r hyn rydych chi’n ei wneud ar y wefan hon, neu amddiffyn eich hun rhag rhywun, gall fod yn fwy diogel i chi beidio â defnyddio’ch cyfrifiadur cartref na’ch ffôn symudol eich hun.

Er enghraifft, defnyddiwch gyfrifiadur yn y llyfrgell, neu ceisiwch fenthyg ffôn gan rywun rydych chi’n ymddiried ynddo.

Beth mae’r wefan hon yn ei gadw i’ch dyfais

Pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon, a phob tro y byddwch yn defnyddio’r rhyngrwyd, mae eich dyfais yn cadw cofnod o’r canlynol:

  • y tudalennau rydych chi wedi edrych arnyn nhw a’r ffeiliau rydych chi wedi’u lawrlwytho – eich ‘hanes pori’ yw’r enw ar hyn
  • ffeiliau bach o’r enw ‘cwcis’

Sut i ddileu cwcis a’ch hanes pori

Byddwch yn ofalus oherwydd:

  • bydd dileu cwcis hefyd yn dileu cyfrineiriau sydd wedi’u storio ar gyfer cyfrifon ar-lein
  • gallai clirio eich hanes wneud rhywun yn fwy amheus

Ceisiwch ddileu gwybodaeth am y gwefannau rydych chi am eu cadw’n breifat yn unig.

Gwybodaeth am sut i wneud hynny ar:

Sut mae’r botwm ‘Gadael y dudalen hon’ yn gweithio ar y wefan hon

Mae botwm ‘Gadael y dudalen hon’ ar rai tudalennau. Os cliciwch y botwm hwn, bydd yr holl wybodaeth rydych chi wedi’i nodi yn cael ei dileu. Bydd y wefan hon yn cau.

Byddwch yn mynd i dudalen hafan BBC Weather yn awtomatig: https://www.bbc.co.uk/weather/

Bydd cwcis a hanes pori yn dal i gael eu cadw ar eich dyfais.

Ar unrhyw dudalen lle gwelwch y botwm ‘Gadael y dudalen hon’, bydd pwyso’r fysell ‘Shift’ 3 gwaith yn gweithio yr un ffordd.

I ddod o hyd i’r wefan hon eto, chwiliwch am ‘Gwybodaeth am ddioddefwyr a thystion’.

Sut i ddefnyddio’r wefan hon heb storio cwcis a hanes pori

Defnyddiwch y gosodiadau ‘pori preifat’. Ewch i’r ddewislen ar eich porwr, cliciwch ar ‘Ffeil’ a trowch y canlynol ymlaen:

  • Incognito ar Google Chrome
  • Private Window ar Safari
  • InPrivate ar Internet Explorer
  • Private Browsing ar Mozilla Firefox

Ar rhyngrwyd Samsung, rhaid ichi droi Secret mode ymlaen.

Cael cymorth i gadw’n ddiogel ar-lein

Mae yna ffyrdd eraill y gall rhywun eich tracio ar-lein, er enghraifft trwy ddefnyddio rhaglenni ysbïo neu dracio. Gwelwch y wefan Refuge Secure your tech.