Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on cym.victimandwitnessinformation.org.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys Gadael y dudalen

Deall eich hawliau

Os ydych wedi bod yn ddioddefwr neu’n dyst i drosedd, mae safonau penodol y gallwch eu disgwyl gan sefydliadau cyfiawnder troseddol fel yr heddlu a’r llysoedd.

Pwy bynnag ydych chi, a beth bynnag yw’r drosedd sydd wedi cael effaith arnoch chi, rydych yn haeddu deall eich hawliau a chael eich trin â charedigrwydd, urddas a pharch.

Gwybod beth yw eich hawliau fel dioddefwr

Darganfod beth yw eich hawliau dan y Cod Dioddefwyr.

Gwybod beth i’wå ddisgwyl fel tyst

Darganfod pa safonau gofal y gallwch eu disgwyl dan Siarter y Tystion.

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.