Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on cym.victimandwitnessinformation.org.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys Gadael y dudalen

Mesurau arbennig

all rhoi tystiolaeth yn y llys fod yn brofiad brawychus iawn, yn enwedig os ydych yn ddioddefwr neu dyst bregus neu os ydych wedi cael eich brawychu. Efallai y bydd y llys yn penderfynu rhoi cymorth ac amddiffyniad ychwanegol i chi mewn gwahanol ffyrdd. Gelwir y rhain yn ‘fesurau arbennig’ ac maent yn cynnwys y canlynol: 

 • gosod sgriniau neu lenni o’ch cwmpas yn yr ystafell llys fel nad ydych yn gallu gweld y diffynnydd 
 • rhoi tystiolaeth drwy gyswllt fideo byw, fel nad oes rhaid i chi eistedd yn yr ystafell llys 
 • gwneud recordiad fideo o’ch cyfweliad fel bod modd ei chwarae yn yr ystafell llys
 • gwneud recordiad fideo o’ch croesholiad ymlaen llaw a’i chwarae i’r ystafell llys fel nad oes rhaid i chi fynd i’r treial
 • gofyn i’r cyhoedd adael yr ystafell llys tra byddwch yn rhoi tystiolaeth 
 • gofyn i’r barnwr a’r bargyfreithwyr dynnu eu perwigau a’u gynau i wneud y broses yn llai brawychus
 • cael cymorth arbenigol i ddeall cwestiynau a chyfathrebu atebion drwy gyfryngwyr cofrestredig 
 • cymhorthion cyfathrebu ychwanegol

Nid yw mesurau arbennig ar gael yn awtomatig i bawb. Efallai y bydd y llys yn penderfynu bod eu hangen: 

 • os ydych dan 18 oed 
 • os oes gennych anhwylder iechyd meddwl
 • os oes gennych nam sylweddol ar eich deallusrwydd a’ch gweithrediad cymdeithasol
 • os oes gennych anabledd corfforol neu os ydych yn dioddef o anhwylder corfforol
 • os ydych yn dioddef o ofn neu drallod mewn cysylltiad â rhoi tystiolaeth yn yr achos
 • os ydych yn ddioddefwr neu’n dyst i droseddau rhyw, caethwasiaeth fodern, cam-drin domestig neu droseddau penodol yn ymwneud â gynnau a chyllyll
 • os ydych yn ddioddefwr neu’n dyst i drosedd ddifrifol (er enghraifft, llofruddiaeth neu ymosodiad terfysgol) 

Beth fydd yn digwydd nesaf

Darllenwch am y llys yn cytuno ar reithfarn a dedfrydu.

Geirfa

Cyfryngwr

Person a all eich helpu i ddeall beth sy’n cael ei ddweud yn y llys. Gall hefyd helpu pobl eraill yn y llys i ddeall eich atebion i unrhyw gwestiynau.

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.