Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on cym.victimandwitnessinformation.org.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys Gadael y dudalen

Hawlio costau

Os ydych wedi rhoi tystiolaeth yn y treial fel dioddefwr neu dyst, byddwch yn gallu hawlio rhywfaint o gostau sy’n gysylltiedig â theithio, bwyd, colli enillion a gofal plant.

Os na fyddwch wedi cael ffurflen hawlio treuliau cyn y treial, bydd cynrychiolydd Gwasanaeth Erlyn y Goron yn y llys yn rhoi copi ohoni i chi.

Gall y Gwasanaeth Tystion hefyd eich helpu i lenwi’r ffurflen.

Beth fydd yn digwydd nesaf

Darllenwch fwy am beth i’w ddisgwyl ar ôl y treial.

Geirfa

Gwasanaeth Erlyn y Goron 

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron yn cyflwyno achosion troseddol yn y llys ar ôl i’r heddlu ymchwilio iddynt.

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.