Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on cym.victimandwitnessinformation.org.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys Gadael y dudalen

Taith tyst drwy’r system cyfiawnder troseddol

Gall bod yn dyst i drosedd a mynd i’r llys i roi tystiolaeth fod yn brofiad anodd iawn. Mae’r trosolwg syml hwn yn mapio taith tyst drwy’r system cyfiawnder troseddol i’ch helpu i ddeall sut mae’r broses yn edrych a pha gamau y gallech fod yn rhan ohonynt.

Mae’r safonau gofal y gall pob tyst ddisgwyl eu cael wedi’u nodi yn Siarter y Tystion.

Darganfyddwch fwy am:

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.