Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on cym.victimandwitnessinformation.org.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys Gadael y dudalen

Ymosodiadau corfforol neu fygythiadau

Cael cymorth yn gyflym 

Mae ymosodiad corfforol neu fygythiad i’ch brifo yn drosedd. Gallai hyn hefyd gynnwys cam-drin domestig os ydych yn adnabod y person a ymosododd arnoch, neu drosedd casineb os yw’r ymosodiad wedi’i gymell gan ragfarn.

  • Os yw ymosodiad yn digwydd neu os yw newydd ddigwydd, ffoniwch 999 i gael sylw meddygol brys a chymorth mewn argyfwng.
  • Os nad yw’n argyfwng, ffoniwch yr heddlu ar 101, riportiwch ar-lein neu ewch i orsaf heddlu.

Os oes arnoch angen cymorth meddygol ond nad yw’n argyfwng, ffoniwch 111.

Cael help i ddod atoch eich hun 

Os yw rhywun yn ymosod arnoch neu’n eich bygwth gall fod yn brofiad brawychus iawn. Efallai y byddwch yn teimlo ei bod yn anodd dod atoch eich hun yn emosiynol, yn gorfforol ac yn ymarferol.

Dydych chi ddim ar eich pen eich hun, ac mae llawer o sefydliadau a all eich cefnogi.  Chwiliwch am gymorth yn eich ardal chi.

Ar ôl riportio ymosodiad 

Os ydych wedi cael eich anafu’n ddifrifol neu os ydych yn ddioddefwr ymgais i lofruddio, mae gennych hawl i gael cymorth ychwanegol gan yr heddlu, llysoedd a gwasanaethau dioddefwyr. Gallai hyn gynnwys:

  • cael gwasanaeth cymorth arbenigol i gysylltu â chi
  • cael eich cyfeirio at rywun a all eich helpu i ddod atoch eich hun, drwy gwnsela neu therapi
  • rhoi gwybod i chi am fesurau arbennig a allai eich helpu i roi tystiolaeth mewn llys

Gallwch ddarllen mwy am eich hawliau yn y  Cod Dioddefwyr.

Geirfa 

Mesurau arbennig 

Y cymorth ychwanegol y gall llys ei roi i helpu tystion bregus neu sydd wedi eu brawychu i roi eu tystiolaeth orau. Gallai’r mesurau hyn gynnwys rhoi sgriniau o amgylch y blwch tystion. 

Cod Dioddefwyr

Mae’r Cod Dioddefwyr yn esbonio’r hawliau y gall pawb ddisgwyl eu cael fel dioddefwr trosedd. Mae fersiynau gwahanol ar gael, gan gynnwys taflenni, llyfryn hawdd ei ddeall, a’r cod llawn yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.