Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on cym.victimandwitnessinformation.org.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys Gadael y dudalen

Cael cymorth ar-lein neu dros y ffôn

Os hoffech gael cymorth ar-lein, mae gan Cymorth i Ddioddefwyr linell gymorth gyfrinachol, rhad ac am ddim a gwasanaeth sgwrs fyw i unrhyw un sydd angen help ar ôl trosedd. Mae ar gael 24 awr y dydd, bob diwrnod o’r flwyddyn. Ffoniwch 0808 16 89 111 neu dechreuwch sgwrs fyw.

Os byddai’n well gennych gael hunangymorth, ewch i My Support Space – adnodd ar-lein rhad ac am ddim â chanllawiau rhyngweithiol a gwybodaeth i’ch helpu i reoli’r effaith y mae trosedd wedi’i gael arnoch chi.

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.