Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on cym.victimandwitnessinformation.org.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys Gadael y dudalen

Mae perthynas agos i mi wedi cael ei ladd

Gall colli perthynas agos yn sydyn, drwy drais, fod yn anodd iawn i’w dderbyn. Yn aml iawn byd problemau ymarferol yn codi hefyd. 

Os oedd yn ddioddefwr llofruddiaeth neu ddynladdiad

Bydd yr heddlu’n penodi swyddog cyswllt teulu i ymchwilio i’r drosedd a rhoi cymorth i chi a’ch teulu. Gyda’ch caniatâd chi, byddant hefyd yn eich cyfeirio at y Gwasanaeth Lladdiadau Cenedlaethol a all drefnu: 

  • cymorth ar unwaith, er enghraifft helpu â’r cynhebrwng
  • cwnsela
  • cymorth arbenigol, er enghraifft therapi trawma neu gyngor am faterion tai
  • cymorth gan bobl sydd wedi bod drwy’r un profiad
  • mynediad at gyngor cyfreithiol, er enghraifft gwarcheidiaeth plant y dioddefwr

Os oedd yn ddioddefwr trosedd ffordd

Bydd yr heddlu yn rhoi pecyn gwybodaeth i chi ac yn eich rhoi mewn cysylltiad â Brake, elusen genedlaethol diogelwch ar y ffordd. 

Gallwch ffonio llinell gymorth Brake yn uniongyrchol ar 0808 8000 401.

Cymorth ychwanegol drwy’r broses droseddol

Bydd gennych hawl i gymorth gan sefydliadau fel yr heddlu a’r llysoedd fel y nodir yn y  Cod i Ddioddefwyr.  Mae hynny’n golygu y gallwch:

  • wneud Datganiad Personol Dioddefwr fel bod y llys yn deall sut mae’r drosedd wedi effeithio arnoch chi
  • cael gwybod beth sy’n digwydd gyda’r sawl sydd dan amheuaeth cyn pen 1 diwrnod gwaith ar ôl i benderfyniad gael ei wneud
  • cyfarfod y cyfreithiwr o Wasanaeth Erlyn y Goron cyn ac ar ôl i’r achos gael ei gyflwyno yn y llys
  • ymuno â’r Cynllun Cyswllt Dioddefwyr, os bydd y troseddwr yn mynd i’r carchar am 12 mis neu fwy

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.