Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on cym.victimandwitnessinformation.org.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys Gadael y dudalen

Gwybodaeth i Ddioddefwyr a Thystion

Mae’r safle hwn yn darparu gwybodaeth a chymorth i ddioddefwyr a thystion yn dilyn trosedd.

Deall eich hawliau

Gwybod beth yw eich hawliau fel dioddefwr neu dyst.

Riportio trosedd

Deall sut i riportio trosedd a beth fydd yn digwydd yn ystod yr ymchwiliad.

Deall proses y llys

Gwybod beth i’w ddisgwyl os bydd angen i chi fynd i’r llys.

Cael cymorth rhad ac am ddim yn eich ardal ac ar-lein

Dod o hyd i gymorth i’ch helpu i ymdopi a dod atoch eich hun ar ôl trosedd.

Dysgu am fathau o droseddau

Cael canllawiau mwy arbenigol am y drosedd sydd wedi effeithio arnoch chi.

Hawlio iawndal

Efallai y gallwch hawlio iawndal os ydych wedi cael eich effeithio gan drosedd.

Gwneud cwyn

Os ydych yn anfodlon â’r ffordd rydych wedi cael eich trin ar ôl trosedd, gallwch wneud cwyn.

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.